JEROENS VERSPERDE PARADIJS

Uit de drieluik van Theun de Vries met de titel: ‚MOERGROBBEN‘, hoofdstuk II ‚Versperd paradijs‘, pagina 59 + 60 – 

„Zo rolde dan ook dat jaar door zijn dagen, van de Vastenavond tot de nieuwe Kerst. De stad lette op Kiliaan Bor die besloten scheen te zijn de wolk van mismoedig druilen weg te vagen welke over de mensen was gaan hangen; men werd luchtiger van gemoed, men vierde Pasen en Pinksteren met oude pronk, bij het gaaischieten in de Kweetuinen zeiden de brouwers dat er in geen tijden zoveel bier gedronken was en de schutters wonnen waarlijk iets van hun oude vertrouwde faam terug, toen op de patroonsdagen weer slag geleverd werd tussen gildemeesters en stadswachten. En op de jaarmarkt vertoonde zich behalve veel kermisvolk van voorheen een Moorse dokter, zwart als ebbehout, met een turban van goudlaken en een rode mantel over een witte sleep en pantoffels met krultenen, die een stellage betrok achter de stadswaag; hij had een grijsbaardige knecht bij zich, die in half Diets, half Waals verkondigde dat ieder die wijsheid en vernuft in de hoogste mate deelachtig wilde worden, zich door de dokter uit het Morenland voor drie blanken in de hand de kei kon laten snijden; want bij de domkoppen, zo miawde de knecht met hoge stem, zit onder het schedeldak, boven het voorhoofd, een steen ter grootte (1955, toen schreef Theun nog grootte) van een walnoot die het verstand belet zich vrijelijk te ontplooien: welnu, de dokter weet die zit-in-de-weg te lichten zonder het storten van één droppel bloed en zonder dat de lijder meer voelt dan een vlooieprik. Er was een groot gedrang rondom de stellage; verscheidene boeren uit de omtrek, door vrouwen, moeders en vrijsters aangestompt, lieten zich allengs verbidden de stellage op te klauteren, waar zij op een matten stoeltje gezeten hun arm onbedekt hoofd overleverden aan de hand van de zwarte chirurgijn, die witte lemmeten liet bliksemen – tot onder de Moorse vingergreep keien uit die hoofden rolden met een gebikker of jonge stuiters op elkaar smakken. De Brabanders schreeuwden en juichten bijval, de boerenmannen tastten naar hun schedel, zij keken naar de kei die de arts in hun hand drukte en zij keken in de menigte, zij reikten de ebbehouten snijmeester drie blanken en verdwenen onder het volk met een gezicht of zij slimmer geworden waren dan tien bavianen. Jeroen van Aken had medelijden met hen die eerlijk waanden hun onverstand kwijt te zijn, maar hij dacht tegelijk bijkans van de lach te bezwijken, de onmogelijkheid lag er vingerdik bovenop. Aan het einde van de kermisdag werd alles duidelijk: de Moor en zijn knecht gooiden kledij en baarden af en ontpopten zich als Kiliaan Bor en de beeldsnijder Leonard, die spuwers en dragers maakte voor de kapittelkerk. De dikke scherts van de twee kunstenaars was dagenlang het gesprek en het stadsvermaak, maar Kiliaan gaf al wat hij aan handgelden van de onnozelen opgestreken had aan het gasthuis, zodat men er arme zwervers op doortocht onderdak mee kon verschaffen, indachtig de tekst ‚IK WAS EEN VREEMDELING EN GIJ HEBT MIJ GEHERBERGD‘; kocht bovendien nog een povere rekel die wegens diefstal in het openbaar gegeseld had moeten worden, los uit de handen van de schout. Sommigen in de stad zeiden dat hij zo ver niet had hoeven gaan, de vindingrijke en barmhartige Kiliaan; men zag al te weinig lijfstraffen meer op de stedelijke pleinen, alles werd maar met geldboeten afgedaan . . . “ Theun de Vries 1907 – 2008

Elfriede gaat niet zijn krantenknipsels zoeken, die komen wel boven water . . .  Zij wil ze lezen, want toen leefde hij nog in de Jordaan . . .  Hij zit daar zo prachtig voor het raam met de Westertoren op de achtergrond . . .  Ik had hem graag willen bezoeken . . .  Nee, ‚t is nooit ooit gebeurd . . .  Zijn graf . . .  Ja . . .  Ja-aa-aa-aah, lekker depri . . . , hè . . .  

Elfriede, maandag 16 november 2015, 16.00 uur . . . , te Amsterdam aan de Kostverlorenvaart . . .

www.friedabblog.wordpress.com Leave a Reply

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s