„So what!“

♥  ♥  ♥   OP  DE  KOP  VAN  JUT   ♥  ♥  ♥

En . . . , toen had ze géén eerste zin . . .

Tante Von: „Ja, ze loopt weer te klunzen zo als gewoonlijk,“ en de emeritus professor dr. Maarten van Buuren riep meteen: „SO WHAT!!!“ 

Meer dan een uur naar die zwarte katjes gezocht, omdat ze voor de boekenkast speelt voor een stapel Hemingway . . .  Ik maak wel opnieuw foto’s van die stapel boeken van Hemingway en de hoogweledelgeleerde Heer, emeritus prof. dr. Maarten van Buuren zei: „Het interesseert me helemaal niks, wat er naast je bed of onderin je boekenkast ligt, maar ik zou het wel vreselijk mooi vinden, als je gewoon verder ging op page 85, hoofdstud 5, van ‚KIKKER GAAT FIETSEN‘ . . .  Maakt niet uit of je het al had gelezen, dan kom je er weer een beetje in, want als je steeds maar weer opnieuw begint, komt me boek nooit uit. Als je eerst je haar wil doen is ook prima . . . “

Friet: „Het is al 14.15 uur . . . , mag ik eerst koffie gaan drinken? Ik ben met alles te gelijk bezig. Huishouden . . . , dat zijn multitasken . . .  En, wat eten we vanavond?“ Zij was niet van plan om ook maar een enkel woordtje te schrappen, die lieve schat smult van dit gekluns & gestuntel . . . , dat zijn zijn studenten . . .   Ja, deze trut zat op zijn Filosofische Leesclub: Problemen!?! En weet je wat het mooiste bij hem was?

Betty uit Sylt: „Nee . . . , géén idee in géén honderd jaar . . . Vertel . . . , ik zit te hyper ventileren op het puntje van me stoel.“

Friet: „Ja . . . , hij luisterde naar me, als ik ook iets wilde vertellen, tijdens zijn lezing of erna . . . , dan stond hij bij me stil en hield zijn mond.“

Betty uit Sylt: „Werd je niet meteen weg gestuurd? De mensen kwamen toch niet voor jou! BEK DICHT!!!“

Friet: „Nee . . .  Ik vrat hem op! En, hij weet dat wel, hoor . . .  Ben nog steeds gek op hem en ga hem lezen.“

In zijn ‚KIKKER GAAT FIETSEN‘ beschrijft hij zijn depressie en hoe hij eruit is gekomen en dan verteld hij, wat hij ging lezen . . . , citeerde . . .  Friet ging gewoon al uit haar dak en helemaal over de rooie . . . , alleen al over ’t feit, dat je ook iets rottigs . . . , gewoon iets akeligs kunt beschrijven . . . , dat het niet altijd van die Halleluja Prijs de Heerverhalen hoeven te zijn . . . ,  zo gezellig met een borreltje . . . , zo knus met een Bosche bol . . . , koffie met slagroom . . .  Ja, en met ’n gezellig bloemetje . . . , koekjes bij de thee . . .

Betty uit Sylt: „Je hebt toch wel appeltaart gebakken bij de koffie, hè? Anders, kom ik niet eens naar Amsterdam . . .“

Tante Friet: „Het zette wel de deur op ’n kier van van mijn blog-œuvre  . . . “

Herfstachtig Amsterdam van Constantijn Huygens (1596 – 1687)?

A M S T E R D A M

„Gemeen’ verwondering betaamt mijn wond’ren niet, / De vreemdeling behoort te zwijmen die mij ziet.“ 〈〈〈 Amsterdam is aan het woord en zegt: „Houw effe is grote bek! Voor mij is niets te gek, te duur, te groot, te breed of te lang, want ik draag de keizerskroon op de toren van de Westerkerk. Moet je nog een uurtje? 〉〉〉 „Zwijg vreemdeling, en zeg: Hoe komen al de machten / Van al dat machtig is besloten in uw grachten? / Hoe komt gij, gulden Veen, aan ’s hemels overdaad? / Pakhuis van Oost en West, heel Water en heel Straat, / Tweemaal Venetie, waar ’s ’t ende van uw wallen?“ ⊂ Dus, niet allemaal tegelijk Rome, Parijs en Cairo prijzen, maar als je AMSTERDAM  ziet, houw allemaal effe jullie grote smoelen, hè . . .  AMSTERDAM = IN DE OVERTREFFENDE TRAP . . . 

„Zeg meer, zeg, vreemdeling. Zeg liever niet met allen: Roem Rome, prijs Parijs, kraai Cairo’s heerlijkheid; Die schriklijkst van mij zwijgt heeft alles best gezeid.“ Constantijn Huygens 1596 -1687 . . . 

E   L   F   R   I   E   D   E

HALEN & BRENGEN

„Waar?“

*   *   *   Op de kop van Jut   *   *   *

Je kan er vandaag weer geen lijn op trekken: „Halen & Brengen,“ riep Von en Friet hing haar wasje in de slaapkamer op, met de ramen open, want je blijft rennen met die klamme bende . . .  Behalve aan de wc-deur hangt géén wasrekje, maar verder is er geen deur meer vrij . . .  „Het zonnetje schijnt weer door de wolken,“ riep Kel enthousiast.

„Friet: Brengen, effies wat frisse lucht door die pis bende,“ hoorde ze haar brullen en daar voer weer ’n volle bak met zand langs. Hij was super zwaar beladen en lag te diep in het water, daarbij vroeg zij zich af: „Waar halen ze dat zand vandaan? Waar gaat het naartoe? Waarvoor wordt het gebruikt? In de bouw? Voor cement?

„Friet! Wat kan mij dat nou rotten. Effe googelen ja . . . , dan goed lezen, . . . ,“ wist dat eigenwijze krengetje.

Kortom: file op de Kostverlorenvaart . . . „Ja, als de brug in de Jan Eef open staat, staat alles & overal vast . . . “ zei Von, die haar hele leven daar achter in de Bestevearstraat woonde. „Maar, dat is de Admiraal De Ruijterweg, je weet wel . . . , van Michiel Adriaenszoon die Ouwe Zee-Rover.“ „Ja, hij leg in de Nieuwe Kerk, bij ’t Paleis op de Dam en heb ’t aller mooiste & duurste gebeeldhouwde graf van de hele naahsie.“ 

Frietje: „Maar, wat is ’t aller belangrijkste?“ Al ’t overige en de rest pleur de prullenbak in: Gebeeldhouwd door ’n Belg! God Is Gedankt & Geprezen! Één Belg geboren in Mechelen http://www.Rombout Verhulst.nl . . . , en hij bleef verhuizen, in Amsterdam verdiende hij goud geld, dat wel weer in de Gouden Eeuw . . .  „In Brussel hebben ze het Manneke Pis! Hebben ze toch ook wat . . .  ZEIKERS! Ach man! Houw op!  . . . ,  ’t Manneke Pis! Kom me niet met Pieter Breugel ankakken. Hij kwam uit Breda en in die tijd was België ook nog eens Den Zuidelijke Nederlanden aan de Zee . . . Moet u nog ’n uutje . . . ?“ 

Von: „Jaahaa-aa-a-aah . . . , totaal mesjokke! In Bruxelles kan je in een restaurant niet eens iets bestellen.“

Frietje: „Nee, als je te stom bent om Frans te spreken, kan je maar beter naar Van der Valk gaan.“ En pissig riep ze: „Overal Godverdomme ’t zelfde liedje . . .  Ik vreet me Franse Frietjes wel bij Mc Donalds! Sterker nog! Ik blijf gewoon helemaal lekker rustig thuis bij Mieppie . . . “

F U C K     Y O U R    O W N     D U C K Y’s !!!

  1. http://www.michiel adriaenszoon de ruyter.nl (1607 – 1676) zijn praalgraf in de Nieuwe Kerk op de Dam werd in opdracht van zijn zoon Engel Michielszoon de Ruyter in 1681 voltooid.
  2. Het was gemaakt & ontworpen door de Haagse beeldhouwer http://www.roumbout verhulst.nl In 1654 verhuisde hij vanuit Leiden naar Amsterdam en tien jaar later bleef hij in Den Haag wonen . . .  Zie Wikipedia
  3. Zie: Amsterdam Wikipedia en het allerlaatste fotootjes is het interieur van ’t vierkante, houten kerkje in Durgerdam op de Durgerdammerdijk … Allemaal gemeente Amsterdam.

„W O N I N G L O Z E

Alleen in mijn gedichten kan ik wonen, / Nooit vond ik ergens anders onderdak; / Voor de eigen haard voelde ik nooit een zwak, / Een tent werd door den stormwind meegenomen.

Alleen in mijn gedichten kan ik wonen. / Zolang ik weet dat in de wildernis, / In steppen, stad en woud dat onderkomen / Kan vinden, deert mij geen bekommernis.

Het zal lang duren, maar de tijd zal komen / dat vóór den nacht mij de oude kracht ontbreekt / En tevergeefs om zachte woorden smeekt, / Waarmee ’k weleer kon bouwen, en de aarde / Mij bergen moet en ik mij neerbuig naar de / Plek waar mijn graf in ’t donker openbreekt.“ Jan Slauwerhof

Friet: „Nog eentje?“

Von: „Is goed, maar niet zo’n lange . . . “

Friet: „Sonnetje doen? 4 + 4 val 2 – 2 – 2 oké . . . ?

Von: „Nog korter . . . ?“

Friet: „Ga literatuur lezen met je kleinkinderen. Ik heb ze Annie M. G. Schmidt gegeven.“

Mirjam Pressler: „Per slot van rekening gaat het niet iedereen iets aan, hoe je je momenteel voelt . . . D i s c r e t i e  en behoedzaamheid behoren tot de grootste kattendeugenden.“ Weiterlesen